📥 ระบบวิชาเลือก และชุมนุม
🏡 รร.สามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
[UPDATE SCRIPT] : 09/06/2565 | Developed by @bugfirst / 👩🏻‍💻